วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > ช่องทางการให้บริการ > บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน MyMo แบบ Page to Page > บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) แบบ Page-to-Page

บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) แบบ Page-to-Page

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • เป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)

 

ประเภทบัญชีที่สามารถใช้หักชำระเงิน/เติมเงิน

 • กระแสรายวันพิเศษ
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
 • หรือ บัญชีเงินฝากประเภทอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากในชื่อของตนเอง ที่ไม่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือไม่เป็นบัญชีร่วม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

 

หน่วยงานพัธมิตรที่สามารถใช้บริการ

 • แอปพลิเคชัน TrueMoney

 

ขั้นตอนการทำรายการ

 1. ทำรายการเติมเงิน ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานพันธมิตร แล้วเลือก โลโก้ MyMo
 2. ระบบจะเปิดแอปพลิเคชัน MyMo ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
 3. เมื่อ Login แล้ว ระบบจะขึ้นหน้าจอ ชำระเงิน/เติมเงิน ให้เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระเงิน/เติมเงิน แล้ว “เลื่อนเพื่อส่ง” ไม่สามารถแก้ไขหน่วยงาน และ จำนวนเงิน ได้
 4. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทำรายการ
 5. ระบบแสดง e-Slip ให้กด กลับสู่ แอปพลิเคชันหน่วยงานพันธมิตร
 6. กลับสู่แอปพลิเคชันหน่วยงานพันธมิตร แสดงผลการทำรายการสำเร็จ

 

Page2page Truemoney Wallet

Skip to content