วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการ Mobile Banking (MyMo)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)  
(1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร  
– ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) การให้บริการชำระสินเชื่อ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การให้บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(5) การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(6) การให้บริการขอตรวจเครดิตบูโร  
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาทต่อรายการ
– รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาทต่อรายการ
(7) การให้บริการ dStatement (บริการรับส่งข้อมูลรายการธุรกรรมบัญชีเงินฝากธนาคาร) ผ่าน NDID Platform 75 บาทต่อบัญชี
Skip to content