วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > บริการขอรับใบเสร็จรับเงินสินเชื่อทางอีเมล > บริการขอรับใบเสร็จรับเงินสินเชื่อทางอีเมล

บริการขอรับใบเสร็จรับเงินสินเชื่อทางอีเมล

Aw. ขอรับใบเสร็จรับเงินทาง E Mail ผ่าน Mymo

สมัครได้เองง่าย ๆ ผ่าน MyMo เพียง 4 ขั้นตอน

1. กดเมนูบัญชีในหน้าแรกบน MyMo
2. เข้าบัญชีสินเชื่อเพื่อสมัคร
3. กดปุ่มรับใบเสร็จทางอีเมล
4. ระบุอีเมลที่ต้องการ แล้วกดยืนยัน

หรือสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 หมายเหตุ การสมัครรับใบเสร็จสินเชื่อทางอีเมลผ่าน MyMo จะมีผลกับทุกบัญชีสินเชื่อ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

Skip to content