ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
PromptPay

รับง่าย โอนง่าย ใช้พร้อมเพย์ (PromptPay)

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของเรากับเลขประจำตัวประชาชน และ / หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

GSB Prompt Pay
**สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตู้เอทีเอ็ม  รวมถึงลงทะเบียนผ่าน Internet Banking และ MyMo ได้แล้ววันนี
 

บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)คืออะไร?

        บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking   Mobile Banking   ATM เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
        ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย 

 

 ประโยชน์ของ บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 

  •  สะดวก รวดเร็ว
 •    - ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน 
 •    - ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
  •  ปลอดภัย
 •      ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้


ลงทะเบียน บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

   เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี
  •  เอกสารในการลงทะเบียน
 1.    1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 2.    2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 3.    3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน
  •  ช่องทางการลงทะเบียน
 1.    1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
 2.    2. Internet Banking
 3.    3. Application MyMo
 4.    4. ตู้ ATM
 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ >>

 
 1.  

 2. ตัวอย่างทางเลือกในการผูกบัญชี

  PromptPay-EX-01.jpg
 
PromptPay-EX-03.jpgPromptPay-EX-02.jpg


ทั้งนี้ ผู้สมัครใช้บริการสามารถเปลี่ยน/ยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา
ปมคำถามทพบบอย.png