วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เรือธนาคารออมสิน

หน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด  เป็นเรือรับฝาก – ถอนเงิน ของธนาคารออมสิน เพื่อบริการประชาชนที่อาศัย อยู่ตามชายฝั่งแม่น้าและคูคลอง เจ้าพระยาหน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาดนับได้ว่าเป็นต้นแบบของการรับฝาก – ถอนเงิน ทางเรือแห่งแรกของโลก และแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นบริการที่เข้าถึงบ้านของผู้ฝากและเป็นที่ประทับใจของ ประชาชนสองฟากฝั่งคลองบางกอกน้อยเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ

หน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงเรือรับฝากเงินเท่านั้น ยังเป็น ความรักความผูกพันที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตของชาวคลองบางกอกน้อยมากว่า 40 ปี จึงนับได้ว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่สังคมไทยตลอดไป

 

Skip to content