วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช็คของขวัญ

เพื่อเป็นของขวัญ หรือของกำนัล ในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานวันเกิด สะดวกผู้ให้ ถูกใจผู้รับสามารถซื้อและขึ้นเงินสด ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ฉบับละ 20 บาท
  • บุคคลทั่วไป
  • 12 เดือน กรณีเกิน 12 เดือน ยังสามารถรับเงินคืนได้ที่สาขาที่ซื้อ
  • สามารถรับเงินสดได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา
  • สามารถฝากเข้าบัญชี ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
  • ยกเว้นกรณีเกิน 12 เดือน ต้องรับเงินสดที่สาขาที่ซื้อ
  • สามารถซื้อได้สะดวกตามจำนวนเงิน ที่ต้องการตั้งแต่ 50 – 20,000 บาท การสั่งจ่ายสามารถ สั่งจ่ายให้ใครก็ได้ตามความต้องการ หรือระบุชื่อ 1 คน หรือ 2 คนก็ได้ สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ไม่ต่ำกว่า 50 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท
Skip to content