วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ลงทะเบียน บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี
• เอกสารในการลงทะเบียน
1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน
• ช่องทางการลงทะเบียน
1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
2. Internet Banking
3. Application MyMo
4. ตู้ ATM

Skip to content