ความรู้ทางการเงิน

ยุคดิจิทัล

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > ความรู้ทางการเงินยุคดิจิทัล > ภัยคุกคามทางไซเบอร์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

3 Cyber Threats In Social Network1

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายถึง การกระทำที่เป็นอันตรายที่พยายามจะทำลาย หรือขโมยข้อมูล ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

  • Click Jacking
  • Inference attack
  • Cyberstalking
Skip to content