วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ประโยชน์ของ บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

  • สะดวก รวดเร็ว
    •   ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน
    •    ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน
  • ปลอดภัย
    • ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้
Skip to content