วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

บาทเนต

โอนเงินผ่านระบบบาทเนต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและวางใจได้ เมื่อใช้บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ของธนาคารออมสิน

 • รายการจ่ายโอน ไม่เกินรายการละ 60 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารออมสินสาขาได้รับชำระเงินโอนจากลูกค้าถึงเวลาที่ธนาคารผู้รับเงินโอนได้รับเงิน
 • รายการรับโอน ไม่เกินรายการละ 60 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารออมสินได้รับเงินโอนจากธนาคารต้นทางถึงเวลาที่ธนาคารออมสินนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

1. แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • รายการจ่ายโอน เป็นการโอนเงินจากธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ธนาคารอื่นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • รายการรับโอน เป็นการโอนเงินจากธนาคารอื่นเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน

2. ไม่จำกัดวงเงินในการโอน
3. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน
4. ผู้ใช้บริการจ่ายโอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
5. ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายในวันเดียวกัน ตามระยะเวลาประกันคุณภาพบริการ

รายการจ่ายโอน

 • ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
 • กรอกรายละเอียดการสั่งโอนตามแบบฟอร์มของธนาคาร โดยระบุชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีของผู้รับโอนเงินปลายทางให้ถูกต้องชัดเจน
 • ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็คธนาคารออมสิน

รายการรับโอน

  • เปิดบัญชีหรือมีบัญชีอยู่กับธนาคารออมสิน
  • แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบบาทเนต เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน
  • ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับโอน

ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 15.30 น. ของวันทำการธนาคารปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ หากโอนหลังเวลา 15.00 น. จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป สำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้าและสาขาที่เปิดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการธนาคารจะให้บริการโอนเงินในวันหยุดด้วย โดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางทันทีในวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดทำการ

 • ไม่ต้องนำเงินสดจำนวนมากจากธนาคารหนึ่ง เดินทางไปฝากเข้าบัญชีของผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง
 • ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ระหว่างการเดินทาง
 • ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการประกันเวลาให้บริการ
 • ได้รับเงินเร็วกว่า และแน่นอนกว่าการรับชำระเงินด้วยเช็ค
Skip to content