วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการ GSB Corporate Internet Banking

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครใช้บริการ
(1.1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมรายปี
2,000 บาท
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non – Financial)
(2.1) ตรวจสอบสรุปรายการบัญชี (Account Summary)
ยกเว้นให้
(2.2) ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
ยกเว้นให้
(2.3) ตรวจสอบรายการเช็ค
ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)
(3.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
 (3.1.2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.3) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.4) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.5) การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
รายการละ 10 บาท
(3.1.6) การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 บาท
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 บาท
(3.1.7) การโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 
– ส่วนราชการ
รายการละ  5-10  บาท  ทั้งนี้  การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
รายการละ  10-20  บาท  ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
(3.2) บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service)

– ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 25 บาท

ตั้งแต่ 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000บาท รายการละ 35 บาท

(3.3) บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (ฺBahtnet)  
– ธนาคารผู้สั่งโอน 150 บาท
– ธนาคารผู้รับโอน 100 บาท
(3.4) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติระบบ  Bulk Payment  ภายในวันทำการเดียวกัน  (Credit Same Day) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท ตั้งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 75 บาท และตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 200 บาท
(3.5) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติระบบ Bulk Payment ภายในวันทำการถัดไป (Credit Next Day) ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 12 บาท
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
5. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
– การส่ง OTP (One Time Password)
ยกเว้นให้
– การส่งยืนยันการทำรายการ
ครั้งละ 3 บาท
Skip to content