สลากออมสิน

ออมเงินแบบแฮปปี้ ทุนไม่หาย แถมลุ้นรางวัลทุกเดือน

banner banner

แจ้งผลรางวัลทาง SMS

ติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

  • กรอกใบสมัครขอใช้บริการ
  • ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบบัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (สส. 2ข) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารฯจะแจ้งผลการตรวจสลากฯผ่าน SMS โดยเริ่มตั้งแต่งวดถัดไป (ในกรณีที่ยื่นใบสมัครฯ หลังวันที่10 ของเดือน)
  • อัตราค่าบริการครั้งละ 3 บาท ต่อ 1 ข้อความ
  • ในกรณีที่ถูกหลายรางวัล ไม่สามารถรายงานผลได้ใน 1 ข้อความ ระบบจะทำการส่ง SMS ให้มากกว่า 1 ข้อความ
  • ระบบจะทำการส่ง SMS แจ้งผลสลากฯให้ทุกครั้ง ทั้งกรณีที่ถูกรางวัล และไม่ถูกรางวัล
  • เพื่อการแจ้งผลการตรวจรางวัลไม่ผิดพลาด กรุณากรอกทะเบียนสลาก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ถูกต้องชัดเจน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
Skip to content