banner banner
หน้าหลัก > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับการร่วมสนุกทุกกิจกรรม บน GSB NOW

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับการร่วมสนุกทุกกิจกรรม บน GSB NOW

Artboard 12

หมายเหตุ : 

  1.  ผู้โชคดียินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและเอกฉันท์
  2. ผู้โชคดีต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account GSB NOW
  3. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  4. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในวันที่มารับรางวัล โดยจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของธนาคารภายใน 7 วันทำการ สำหรับการนัดหมายเวลา เพื่อเดินทางมารับรางวัลที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เท่านั้น (หากไม่สามารถมารับรางวัลที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยตัวเองได้จะถือว่าสละสิทธิ์)
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ท่านอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
Skip to content