banner banner
หน้าหลัก > ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถาม “หลอดพลาสติกควรทิ้งลงในถังขยะสีใด”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถาม “หลอดพลาสติกควรทิ้งลงในถังขยะสีใด”

 

แจกของรางวีลเกมทิ้งขยะ@ Metaverse 1 (1)

แจกของรางวีลเกมทิ้งขยะ@ Metaverse2 (1)

แจกของรางวีลเกมทิ้งขยะ@ Metaverse3 (1)

 

หมายเหตุ : ของรางวัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ภายใน 120 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

Skip to content