วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,833,559.86

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,833,559.86

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content