วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

วงเงินงบประมาณ

1,406,951.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,406,951.- บาท

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content