วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,750,225.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,750,225.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content