วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตรและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ณ จุดขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตรและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ณ จุดขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,999,830.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,830.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content