วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,488,820.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,488,820.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content