วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ในช่องทาง ลงทุนแมน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ในช่องทาง ลงทุนแมน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

660,832.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

660,832.00

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร