วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์

วงเงินงบประมาณ

905,942.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

905,942.- บาท

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content