วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก

วงเงินงบประมาณ

27,888,202.28 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,888,202.28 บาท

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content