วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะพานแม่น้ำแคว

โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะพานแม่น้ำแคว

วงเงินงบประมาณ

700,046.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

700,046.- บาท

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content