วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุวรรณคูหา

วงเงินงบประมาณ

576,509.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

576,509.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content