วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาวง

วงเงินงบประมาณ

1,482,451.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,482,451.00

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content