วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,947,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,947,000.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content