วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,400,000.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content