วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบนิติกรรมสัญญาสำหรับสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบนิติกรรมสัญญาสำหรับสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,898,576.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,898,576.60

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content