วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,052,050.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,052,050.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content