วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ต่อสัญญาเช่าเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง

ต่อสัญญาเช่าเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง

วงเงินงบประมาณ

2,591,692.85

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,591,692.85

วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content