วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ให้บริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล (Reward Management Platform) สำหรับลูกค้า Mobile Application MyMo by GSB ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ “

“ให้บริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล (Reward Management Platform) สำหรับลูกค้า Mobile Application MyMo by GSB ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content