วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection COME PLAY! เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออมแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมบรรจุรางวัลสำหรับบุคคลทั่วไป โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 336,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection COME PLAY! เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออมแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมบรรจุรางวัลสำหรับบุคคลทั่วไป โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 336,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

336,000.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2566
Skip to content