วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาฮาร์เบอร์ พัทยา และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ พัทยา

โครงการ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาฮาร์เบอร์ พัทยา และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ พัทยา

วงเงินงบประมาณ

2,758,480.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,758,480.00

วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร