วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคลองลาน

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคลองลาน

วงเงินงบประมาณ

619,171.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

619,171.- บาท

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content