วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิสัมพันธ์

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิสัมพันธ์

วงเงินงบประมาณ

9,995,351.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,995,351.- บาท

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content