วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง

วงเงินงบประมาณ

1,480,457.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,480,457.- บาท

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content