วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาดอนตูม

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาดอนตูม

วงเงินงบประมาณ

1,473,101.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,473,101.- บาท

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content