วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา

วงเงินงบประมาณ

679,553.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

679,553.- บาท

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content