วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละหานทราย

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละหานทราย

วงเงินงบประมาณ

1,193,992.60 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,193,992.60 บาท

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร