วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพรหมคีรี

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพรหมคีรี

วงเงินงบประมาณ

951,237.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

951,237.- บาท

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content