วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุริยะประดิษฐ์

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุริยะประดิษฐ์

วงเงินงบประมาณ

864,869.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

864,869.- บาท

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร