วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี

วงเงินงบประมาณ

1,549,553.-บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,549,553.-บาท

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content