วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

วงเงินงบประมาณ

1,251,227.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,251,227.- บาท

วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content