วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมพระ

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมพระ

วงเงินงบประมาณ

1,245,668.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,245,668.- บาท

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content