วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาดังเบซาร์

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาดังเบซาร์

วงเงินงบประมาณ

1,177,003.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,177,003.- บาท

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content