วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชุมพลบุรี

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาชุมพลบุรี

วงเงินงบประมาณ

823,583.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

823,583.- บาท

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร