วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแก้งสนามนาง

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแก้งสนามนาง

วงเงินงบประมาณ

1,009,013.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,009,013.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content