วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบ

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบ

วงเงินงบประมาณ

1,673,461.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,673,461.- บาท

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content