วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่

วงเงินงบประมาณ

1,029,479.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,029,479.- บาท

วันที่ประกาศ : 9 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content