วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขารัษฎา

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขารัษฎา

วงเงินงบประมาณ

1,223,020.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,223,020.- บาท

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content